DICTIONARY

 

Hello merhaba
Good morning günaydın
Good night iyi akşamlar
Bye bye güle güle
please lütfen
Thank you teşekkür ederim
Welcome hoş geldiniz
sorry özür dilerim
How are you nasılsınız
yes evet
no hayır
post postane
Phone telefon
Banc banka
change kambiyo
stamp pul
Room oda
key anahtar
bed yatak
salt tuz
Black paper karabiber
vinegar sirke
bread ekmek
water su
café kahve
Milk süt
breakfast kahvaltı
cheese peynir
meat et
fish balık
beer bira
Wine şarap
tea çay

 

USEFUL EVERY DAY PHRASES

How are you? Nasılsın?
I’m fine. İyiyim.
Do you speak English? İngilizce konuşuyor musunuz?
Pleased to meet you. Memnun oldum.
See you soon. Görüşmek üzere.
I can’t speak Turkish. Türkçe bilmiyorum.
Please speak more slowly. Lütfen, daha yavaş konuşur musunuz?
I don’t understand. Anlamıyorum.
Please write it down for me. Lütfen yazar mısınız?
Can you help me? Bana yardım edebilir misiniz?
Where is/are …? … nerede?
Can I have …? … rica ediyorum.
Where are the toilets? Tuvaletler nerede?
Is there a … here? Burada … var mı?
Where can I get …? … nerede bulabilirim?
I would like … … istiyorum.
How much is it? Bu ne kadar?
Where do I pay? Kasa nerede?
Can you help me? (in a shop) Bakar mısınız?
What time is it? Saat kaç?
Go away! Çekil!
Excellent! Çok güzel.

 

Sejour Turquie